de eerste kerkdienst in het gerestaureerde kerkgebouw

Op 18 september, een week na de officiële opening van het gerestaureerde kerkgebouw, werd in de kerkdienst aandacht gegeven aan het feit dat we na ongeveer een half jaar weer in het eigen kerkgebouw samenkwamen.

 

Aan het begin van de dienst werden op plechtige wijze de kanselbijbels, het Avondmaalgerei en de schaal van het doopvont door enkele gemeenteleden (mw. de Vries en David Mekelenkamp) en kerkenraadsleden binnengedragen. Voorganger br. Vos sprak een gebed uit met daarin de woorden ‘laat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, waarvan U gezegd hebt: Mijn Naam zal daar zijn, om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden.’ (1 Koningen 8:29 gebed van Salomo bij inwijding tempel).

Vervolgens zongen we, in verbondenheid met het voorgeslacht wat hier in Oostwold in dit gebouw samengekomen is, Psalm 84:1 in de oude berijming:

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o HEER’ der legerscharen God, zijn mij Uw huis en tempelzangen.’

 

 

Een bijzonder moment, waarop we misschien meer dan anders beseffen dat zo’n kerk niet maar een stenen gebouw is, zelfs meer dan een prachtig historisch erfgoed, het is de plek waar de HEERE hier in Oostwold al eeuwen Zijn Woord laat verkondigen. De oude en versleten kanselbijbel is daarvan een zichtbaar monument -  zo oud en vergeeld, oud-hollands schrift wat we nauwelijks meer kunnen lezen, en zo sprekend van een  ver verleden, maar tegelijk sprekend van een God die ook in ons heden nog tot ons spreekt.