Activiteitencommissie

 

De activiteitencommissie, die sinds 2014 allerlei acties organiseerde om geld in te zamelen voor de restauratie van het kerkgebouw, stopt met ingang van 1 december. We mogen in dankbaarheid terugkijken op een intensieve periode waarin we van velen betrokkenheid hebben ervaren. Langs deze weg willen we u daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken.

 

 

 

Ans Bons, Gretha Kramer, Jan Smit, Bert Smit