Collecterooster oktober 2019

 

  6 okt.

vluchtelingenwerk Nederland

onkosten

 

 

 

 

 

13 okt.

werelddiaconaat

alg. doeleinden

kerkvoogdij

 

 

 

 

20 okt.

diaconie

alg. doeleinden

onderhoud

kerkgebouwen

 

 

 

 

27 okt.

diaconie

instandhouding-

eredienst

kerkvoogdij

 

goed doel

onkosten