Collecterooster maart

 

  3 mrt.

binnenlands diaconaat

alg. doeleinden

kerkvoogdij

 

 

 

 

 

10 mrt.

 

kerkvoogdij

 

alg. doeleinden

voorjaars zendings coll.

 

 

 

 

13 mrt.

biddag collecte

 

 

 

 

 

 

 

17 mrt.

 

diaconie

instandhouding van de eredienst

 

kerkvoogdij

 

 

 

 

24 mrt.

landelijk jeugdwerk

alg. doeleinden

kerkvoogdij

 

 

 

 

31 mrt.

diaconie

alg. doeleinden

onderhoud

kerkgebouwen