Cursus TVG

Christen: Meer weten? Verdieping? Contacten met anderen?

 

Dan is de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden vast iets voor u. Deze TVG-cursus wordt in Onstwedde gegeven van september tot april op donderdagavond.

 

Theologen uit de regio verzorgen de lessen. Behalve de kennisoverdracht door de docent is er in de lessen ook ruimte voor het stellen van vragen en het in gesprek gaan met andere cursisten. Ook dit jaar hebben we 8 modules/vakken, die afzonderlijk te volgen zijn: Kerkgeschiedenis (Synode 1618-1619), Wereldgodsdiensten, Dogmatiek (Scheppingsleer), Gemeenteopbouw (Kunst en kerk), Nieuwe Testament (Romeinen), Zending & Evangelisatie, Oude Testament (Exodus), en Pastoraat.

 

De eerste avond is op donderdag 13 september 2018 vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in d’ Ekkelkaamp, Kerklaan 7 te Onstwedde. U mag kosteloos een avond komen kijken. Welkom!

 

Meer informatie (cursusgids) en aanmelding: Eveline van de Meent, 0599-788939 (www.tvg-onstwedde.nl)