Dabar

Ook dit jaar komen er weer jongeren om Dabarwerk te doen op camping de Zeestrand te Termunterzijl en wel van 21 juli t/m 18 augustus. Tot op dit moment hebben we een invulling voor 3 weken en voor 21 t/m 27 juli zijn er twee Dabarleden. We hopen en bidden dat we nog jongelui vinden om het op te vullen. Het eerste team bezoekt op 29 juli de kerk in Delfzijl, en 5 augustus naar de kerk in Heiligerlee. Het tweede team zal op 12 augustus onze gemeente bezoeken. Gemeente wilt u deze jongeren in uw gebeden gedenken.

 

Dabarcommissie