De Fakkel

Delfzijl kent al vele jaren de luxe van een eigen christelijke boekwinkel “ De Fakkel “. Een plek om niet alleen christelijke lectuur, muziek en cadeaus te kopen, maar waar ook aan de koffietafel mooie geloofsontmoetingen plaatsvinden. Het leesgedrag van mensen verandert. Er is een toenemende concurrentie van internet. Tot op heden maakt de winkel deel uit van een landelijke organisatie, waarbij het hoofdkantoor een faciliterende en ondersteunende functie heeft. Het is de bedoeling dat het hoofdkantoor in zijn huidige vorm per 2019 ophoudt te bestaan. Voor “De Fakkel“ in Delfzijl is dit de kans om als zelfstandige winkel verder te gaan. Het komende jaar gaat het team van “De Fakkel“, dat uit betrokken vrijwilligers bestaat, op zoek naar een nieuwe vorm, waarin de winkel zelfstandig kan voortbestaan. De voorkeur ligt bij het oprichten van een stichting. Dit proces kunnen ze niet op eigen kracht vormgeven en daarom zijn ze op zoek naar mensen, vanuit 

verschillende geloofsgemeenschappen, die een bijdrage kunnen leveren met zakelijk inzicht en bestuurskwaliteiten.

 

Als iemand er iets voor voelt om een bijdrage te leveren neem dan contact op met de coördinator / contactpersoon: Gerina Bos. Tel. 0596 611458 (winkel), e-mail: delfzijl@fakkel.nl.

 

Het team van “De Fakkel“