Een kleine terugblik op de gemeenteavond

Hoewel het aantal bezoekers van de gemeenteavond niet heel hoog was, denk ik dat ik namens de aanwezigen wel kan zeggen dat wie er niet was een bijzonder boeiende avond heeft gemist. Het was in de jaren dat ik hier ben voor mij een gemeenteavond met een ander tintje, met een andere sfeer als ik gewend was. De avond werd niet beheerst door zorgen van de gemeente, maar de ogen werden

gericht op zorgen buiten de gemeente. Het was een goed toerustingsmoment waarin de blik naar buiten werd gericht en wat hebben we dat als gemeente nodig! Niet alsmaar naar onszelf kijken en op onszelf gericht zijn en op onze noden, maar gaan zien dat we een wereld om ons heen hebben waarin veel andere noden zijn, waar je zo makkelijk aan voorbij kunt leven. Nood waardoor je je eigen sores

soms mag vergeten.

 

We werden door de moeder van Leonie, mw. v.d. Sijden uit Nieuwolda, ingewijd in de wereld van de pleegzorg. Een aangrijpend verhaal over jongeren in de knel die ‘zomaar’ aan het gezin v.d. Sijden worden toevertrouwd, maar waar soms zoveel mis is, dat het nog maar de vraag is of het leven weer op de rails komt. Ontroerende voorbeelden waarin het wel lukt door strijd heen, tragische voorbeelden wanneer alle zorg uiteindelijk toch nog zonder vrucht blijft. En wat vergt het allemaal van pleegouders en hun eigen kinderen. De opoffering die achter deze zorg schuilgaat heeft mij persoonlijk geraakt en aan het denken gezet. Een gemeenteavond ‘nieuwe stijl’ die wat mij betreft zo weer gehouden mag worden. Het was goed elkaar zo te ontmoeten.

 

D. Vos