Het streamteam

Elke zondag worden de diensten die gehouden worden via YouTube uitgezonden. Voor zo’n uitzending zijn mensen nodig die alles in goede banen leiden. In onze gemeente is er een team dat dit elke zondag voor haar rekening neemt. Langs deze weg wil de kerkenraad dit team heel hartelijk bedanken voor het werk dat elke zondag weer verzet wordt. Het team bestaat uit : Gert en Arjan Mekelenkamp en Jonathan en Dick Vos.

 

Door de uitzendingen kunnen heel veel mensen die nog niet naar de kerk kunnen komen de dienst toch meemaken.

Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet elke zondag maar weer!

 

 

De kerkenraad