Pinksterdienst aan het Oldambtmeer

Ook dit jaar willen we als kerken in de regio samen het Pinksterfeest vieren. We doen dat op een enthousiaste wijze met een Pinksterdienst in sporthal “De Rietkraag” bij het Oldambtmeer in

Oostwold / Midwolda op Eerste Pinksterdag, zondag 20 mei, ’s morgens om 10.00 uur.

 

De dienst is voorbereid door een groep mensen uit de organiserende kerken in Scheemda, Midwolda, Oostwold, Nieuwolda, Reiderland, Winschoten en Meeden. Voorgangers zijn ds. B. van der Woude en pastor mevr. T. Huizing-Piersma.

 

Het thema van de dienst is “Feest van de Geest - Woorden als geschenk”.

 

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Chr. Muziekver. “Prins Hendrik” uit Scheemda en er is ook aandacht voor de kinderen.

 

In de dienst worden twee collectes gehouden. De eerste collecte is voor Stichting “De Vrolijkheid”. Deze stichting wordt ondersteund door Kerk in Actie in Nederland en streeft ernaar het leven in asielzoekerscentra voor jonge bewoners minder schadelijk te maken. Zij wil kinderen structureel de

mogelijkheid bieden kind te kunnen zijn en zich te kunnen uiten, mét of zonder taal. In workshops krijgen de kinderen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen en hun veerkracht te versterken. De tweede collecte is voor de onkosten.

 

Na afloop van de viering is er tijdens het koffiedrinken volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kunnen de kinderen spelen op het plein van de brede school. Auto’s parkeren kan op het parkeerterrein bij de sporthal.

 

Iedereen is VAN HARTE WELKOM om deze bijzondere dienst mee te vieren.

 

Contactadressen:

Harm Dijksterhuis tel. 0597-551793 en Elly Bosch, tel. 0597-551582

 

Twee mededelingen:

Tien minuten vóór de aanvang van de dienst beginnen we met het zingen van enkele liederen.

Omdat het veel nawerk geeft, liever geen collectebonnen gebruiken.