Pinksterfeest aan het Oldambtmeer

Twee jaar hebben we de Pinksterdienst niet in de sporthal kunnen houden. Gelukkig is het mogelijk om dit jaar als kerken in de regio weer samen het Pinksterfeest in de sporthal te  vieren.

 

We doen dat op een enthousiaste wijze met een Pinksterdienst  in sporthal “De Rietkraag”,  Binnenlanden 52, Oostwold (bij het Oldambtmeer) op Eerste Pinksterdag,  zondag 5 juni,  ’s morgens om 10.00 uur.

 

De dienst is voorbereid door een groep mensen uit de organiserende kerken in Scheemda, Midwolda, Oostwold, Reiderland, Winschoten en Meeden. Voorganger is ds. B. van der Woude uit Winschoten.

 

Het thema van de dienst is  “Feest van de Geest, want de Geest spreekt alle talen”. Medewerking wordt verleend door gospelkoor “Joyce”.

 

In de dienst worden twee collectes gehouden: De eerste collecte is voor het regionale project “SchuldHulpMaatje Oldambt”. Deze instelling geeft gratis hulp aan mensen met schuld en geldproblemen. De tweede collecte is voor de onkosten.

 

In de dienst is er ook aandacht voor de kinderen. Na afloop van de viering is er tijdens het koffiedrinken volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er is fris voor de kinderen en zij kunnen spelen op het plein van de school. Auto’s  parkeren kan op het parkeerterrein bij de sporthal.

 

In ons tweede bericht zullen we ook informatie verstrekken over het beluisteren en kijken naar de dienst via internet en over de eventuele medewerking van muziekkorps Prins Hendrik uit Scheemda. Iedereen is VAN HARTE WELKOM om deze bijzondere dienst mee te vieren.

 

Als u graag vervoer wilt hebben dan kunt u contact  opnemen met de scriba van uw gemeente of met een lid van de pinksterdienstcommissie.

 

Namens de pinksterdienstcommissie: Harm Dijksterhuis tel. 0597-551793, e-mail: hpdijksterhuis@hetnet.nl