Verkenning diaconale PKN

 

Verkenning diaconale PKN in Oost Groningen in relatie tot (kinder)armoede.

 

 

Beste leden van de PKN in Stadskanaal, Westerwolde, Oldambt, Pekela en Veendam,

Met dit bericht willen we u informeren over het verkenningstraject dat in de PKN classis Oost Groningen vanaf oktober 2019 tot februari 2020 wordt uitgevoerd. Het doel van het traject is om samen met leden van de kerk te onderzoeken op welke manier de kerk diaconaal kan zijn in een gebied waar veel armoede voorkomt. En om samen met gezinnen in armoede te onderzoeken wat zij tekort komen en hoe aanvulling vanuit de kerk gewenst is.

 

 

De focus van de verkenning ligt op de vraag of het aanstellen van een betaalde diaconale werker zal helpen om de coördinatie rond diaconale activiteiten te verstevigen en daarmee de vrijwilligers te ondersteunen. Het resultaat van het traject wordt een concreet plan van aanpak, waarin omschreven staat hoe de PKN in de regio Oost Groningen een herkenbare diaconale positie in kan nemen om samen met andere organisaties armoede tegen te gaan.

 

Dat betekent dat de verkenner Marleen Oostland in de komende maanden interviews zal houden met groepen kerkleden uit de verschillende gemeenten.

 

We willen ook alvast van de gelegenheid  gebruik maken om u uit te nodigen voor een avond in februari of maart 2020 waarin het plan van aanpak zal worden gepresenteerd. De precieze datum en locatie wordt nog bekend gemaakt.

 

De verkenning wordt aangestuurd door de diaconale klankbordgroep en door Hester Oosterbroek van Kerk in Actie.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Marleen Oostland, info@marleenoostland.nl of mobiel: 0650584729.