Verkiezingen ambtsdragers

In de  kerkenraadsvergadering van 07-03-2022 is gesproken over de aanstaande verkiezing van ambtsdragers.

Hieronder volgt een overzicht van de ambtsdragers die aftredend zijn.

 

De volgende ambtsdragers zijn aftredend, maar voor een periode van 2 of 4 jaar herkiesbaar.

In deze vacatures kunnen door de stemgerechtigde leden van de gemeente tegenkandidaten worden voorgedragen.

 

Ouderling : J. Smit  (2 jaar)

Diaken      : L.E. Breedijk-v/d Sijden  (2 jaar)

 

De volgende ambtsdragers zijn aftredend en niet herkiesbaar:

Ouderling-kerkrentmeester : L.B. Smit

Diaken : H.H. Tijdens  ( 12 jaar )

 

Alle stemgerechtigde lidmaten van de gemeente worden opgeroepen om voor aanstaande vacatures namen in te dienen. De uiterlijke datum en het tijdstip om namen in te dienen voor deze vacatures is vastgesteld op DV zaterdag 30 april 2022 tot 22.00 uur bij de scriba.  Twee weken voorafgaand aan deze datum zal dit ook  worden afgekondigd in de diensten.

 

De kerkorde schrijft voor dat stemgerechtigde leden hun voorkeur/keuze  kenbaar maken door op een formulier aan te gegeven, om welke vacature het gaat. Voorzien van de naam die uw voorkeur heeft, om die vacature te vervullen, alsmede uw eigen naam, adres en handtekening. De bedoeling is dus dat u per vacature aangeeft, welke naam u, voor welke vacature voordraagt. Het formulier waarop u belijdende leden van de gemeente kunt voordragen, wordt bij de stemgerechtigde leden thuis bezorgd. Als u niet zeker weet of iemand verkiesbaar is, dan kunt het best even contact opnemen met een ouderling.

 

De namen die 10 keer (op geldig ingevulde briefjes) worden genoemd, komen direct op een verkiesbare plaats. Indien er in een vacature één naam wordt genoemd, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de kerkenraad om daar in wijsheid mee om te gaan.

 

De 10 handtekeningen zijn in de nieuwe kerkorde, evenals in de oude Hervormde kerkorde, nog steeds van kracht. Nu echter ligt de verantwoording om 10 handtekeningen te hebben, geheel en al bij de stemgerechtigde leden van de gemeente individueel.

 

Laten we allen intussen om wijsheid van God en leiding door de Heilige Geest bidden, opdat de kerkenraad na de verkiezingen weer aangevuld zal mogen worden.

 

De kerkenraad.