Weekbrief 12 januari 2020

9.30 uur: dhr. D. Vos
Organist: Rolf Wassens

COLLECTEN in de dienst:
1ste diaconie,
2de instandhouding eredienst,
3de kerkvoogdij

BLOEMENGROET:
De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar mevr. Kolk - Oolders en naar mevr. A. Welp - Veldhuis

Agenda:
Ma. 13 jan. Daniëlclub om 14.15 uur in de Leerkamer.
Ma 13 jan. Catechisatie 12+ om 16.45 uur in de studeerkamer.
Ma 13 jan. Catechisatie 15+ om 18.30 uur in de studeerkamer.
Wo. 15 jan. Zendingscommissieverg. om 19.30 uur in de Leerkamer.

Kerkdienst zondag 19 januari 2020:
 9.30 uur: ds. J.H. van Wijk, Windesheim. Voorber. H.A.

Collecten volgende week zondag:
1ste diaconie,
2de algemene doeleinden,
3de onderhoud kerkgebouwen.