Weekbrief 1 december 2019

Eerste Advent

9.30 uur: ds. G.J. van Beusekom,Bilthoven

Organist:  Iede Post


Bijdrage Advent van de kinderen

Op de vier zondagen van Advent zullen vier kinderen steeds een couplet van gezang 124, 

“ Nu daagt het in het oosten “, voorlezen.


In de komende weken krijgt u weer een brief in de brievenbus met de vraag of u een bijdrage wilt geven voor het Kinderkerstfeest.

Van harte aanbevolen! Uiteraard wordt u hierbij ook van harte uitgenodigd om het Kinderkerstfeest bij te wonen op 2e Kerstdag om 9.30 uur hier in de kerk.


De leiding van het Kinderkerstfeest.


Bericht van overlijden:

Op donderdag 28 november 2019 is,  in de leeftijd van 87 jaar, overleden ons gemeentelid Tjabering Stek.

De dienst voorafgaande aan de begrafenis is op dinsdag 3 december om 13.30 uur in de Hervormde kerk in Oostwold.


COLLECTEN in de dienst:

1ste diaconie,

2de algemene doeleinden,

3de onderhoud kerkgebouwen


BLOEMENGROET: 

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar 

mevr. M. de Vries - Mulder


Agenda:

Ma. 2 dec. Catechisatie 12+ om 16.45 uur in de studeerkamer

Ma. 2 dec. Catechisatie 15+ om 18.30 uur in de studeerkamer.

Vr. 6 dec. Kabouterclub om 13.30 uur in de Leerkamer.


Sing Inn:

De Sing Inn van zondag 1 december is verplaatst naar zondag 8 december.


Kerkdienst zondag 8 december 2019:

2de Advent

9.30 uur: dhr. D. Vos. Officiële benoeming zr. Z.F. Olthof – Jonker.

18.30 uur : Sing – Inn in de Goldhoornhof


Collecten volgende week zondag:

1ste Binnenlands diaconaat,

2de algemene doeleinden,

3de kerkvoogdij