Nieuwsbrief 17 april 2020

Nieuwsbrief in coronatijd – nr. 1 (17 april 2020)

Een nieuwsbrief?
Nu we langere tijd elkaar niet ontmoeten in de wekelijkse eredienst, dus ook geen weekbrief meer ontvangen, leek het ons goed om af en toe een extra levensteken te bieden aan u, die momenteel in huis moet verblijven.
Hoewel er niet veel echt nieuws is te melden, willen we toch ook op deze manier een kleine bijdrage leveren aan het contact met de gemeente. We kunnen daarmee uw mogelijke eenzaamheid niet wegnemen, maar zie het maar als een stukje meeleven met elkaar op afstand.

U kunt zelf natuurlijk ook een bijdrage leveren aan de nieuwsvoorziening. Stuur een groet, bijvoorbeeld in de vorm van een klein verhaaltje van een paar regels hoe u deze tijd beleeft, met uw naam er onder naar de voorganger of scriba en dan horen anderen ook van u een levensteken. Het is maar een idee…

Zelf zal ik de voorzet geven.
In de pastorie proberen we het leven in coronatijd vol te houden en dat lukt tot op heden redelijk goed. We missen het contact met anderen. De thuiswonende kinderen hebben gelukkig afleiding in hun schoolwerk, deels volgen ze lessen via de computer, deels worden ze begeleid door hun moeder (en soms vader). Drie kinderen zouden dit jaar examen doen. Het loopt allemaal anders en hoe precies weten we nog niet, maar we verwachten wel dat ze hun middelbare school of opleiding binnenkort kunnen afronden.
Het werk voor de gemeenten is veelal van achter mijn bureau en dat blijft vreemd. Het preken is nu intensiever dan ooit, omdat ik elke dienst voorga in eigen gemeente. Een vreemde gewaarwording, preken in een lege kerk, maar in zekere zin raak ik er aan gewend. Uit de gemeenten horen we veel goede berichten over de diensten al vind ik het net als collega’s maar niks dat de gemeente op geen enkele manier samenkomt.

We hopen daarom dat deze situatie niet al te lang meer duurt. Wat zullen we blij en dankbaar zijn als we elkaar weer werkelijk in de zondagse dienst of bij u thuis kunnen ontmoeten. We zien er naar uit. U waarschijnlijk ook.

Groeten vanuit de pastorie van uw voorganger en zijn gezin, Familie D. Vos

Wekelijkse kerkdienst op internet
Zoals velen inmiddels weten wordt elke week een dienst op internet gezet onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Hervormde gemeenten van Siddeburen (waar ik pastoraal werker ben) en van Oostwold.

We hoorden over de ontvangst slechts heel weinig klachten en dat ging over de technische kant. Niet ieder had even goed geluid, maar het is onduidelijk of dat aan de uitzending ligt of aan de ontvangst.

Een vraag kwam uit de gemeente of de diensten ook beschikbaar kunnen komen voor mensen die geen internet hebben. Daarover heeft de kerkenraad nagedacht en inmiddels lijkt er via Siddeburen een eenvoudige oplossing voor mensen die TV hebben via de kabel.

De diensten worden namelijk op zondagavond 17.00 uur uitgezonden via de Regionale omroep. Deze is te ontvangen in heel Groningen via kanaal 47 van Ziggo. ’s Ochtends wordt via dat kanaal de dienst uitgezonden van ‘de Woldkerken’ en ’s avonds dus onze dienst.

Verder – wie deze nieuwsbrief/weekbrief digitaal ontvangt, krijgt op zaterdagavond (meestal tussen 20-21 uur) een rechtstreekse link naar de dienst. Blijkbaar gaat dat niet altijd vlekkeloos en niet ieder ontvangt die. 
Daarom hierbij op een rijtje de mogelijkheden van ontvangst:

1. Via de link die wordt gepubliceerd op de website van de gemeente, op Facebook, op Whap en via de email-adressen die de weekbrief digitaal ontvangen
2. Via YouTube -  als u op YouTube bent en u vult in het zoekvak in: Hervormde gemeente Siddeburen dan verschijnen daar de diensten die beschikbaar zijn.
3. Via kabel-TV: Ziggo kanaal 47 (wordt uitgezonden om 17.00 uur)

Bloemen
Door de coronacrisis is het momenteel niet mogelijk bloemen namens de gemeente te bezorgen bij mensen. Dus… het is u wel gegund, maar het kan nu even niet en we hopen dat in een later stadium weer voort te zetten.

Collecten / Giften
U was gewend op zondag uw giften via de collecten te geven. Momenteel is dat ook stilgevallen. Gelukkig zijn er andere manieren.
Wanneer u een gift wilt doen aan de diaconie of de kerkvoogdij (of de zending) dan kunt u dat overmaken via de bankrekening. De rekeningnummers staan vermeld op de achterflap van ons kerkblad.