Weekbrief 22 april 2018

9.30 uur: dhr. D. Vos
Organist: Rolf Wassens
    
COLLECTEN in de dienst:
1ste diaconie,
2de algemene doeleinden,
3de onderhoud kerkgebouwen

Bericht van overlijden:
Op donderdag 19 april overleed ons gemeentelid mevr. Klaassiena Welp – Smit. Zij werd 87 jaar. De afscheidsdienst zal plaats vinden op dinsdag 24 april om 13.30 uur in Eben – Haëzer. Zij die afscheid willen nemen worden om 13.15 uur in Eben – Haëzer verwacht.

Bloemengroet:
De bloemen uit de dienst van vandaag gaan als groet van de gemeente naar
mevr. J. Smit –Timmer.

Bloemenactie:
Ook dit jaar is er weer een bloemenactie voor de restauratie van de kerk. Doet u ook weer mee? Bestellen kan tot en met vrijdag 27 april aanstaande.

De activiteitencommissie

Kerkdienst: zondag 29  april 2018:
9.30 uur: ds. H. Poot, Oosternieland
17.00uur: ds. J.F. Hoogstede, Vlagtwedde. Deze dienst is in Eben Haëzer, na de dienst is er koffie drinken.

Collecten volgende week zondag:
1ste diaconie,
2de algemene doeleinden,
3de kerkvoogdij

Vrouwenvereniging “Naomi“
DV woensdagavond 25 april is de laatste avond van dit seizoen van de vereniging.
Zoals we hebben afgesproken gaan we gourmetten. We beginnen om 18.00 uur, in Eben – Haëzer. Hartelijk welkom.

Kopij kerkblad mei
Dit kan worden ingeleverd t/m donderdag 
26 april.

OPBRENGST COLLECTEBUSJE  CATECHISATIE
Elke week hebben de catechisanten een bijdrage gedaan in het collectebusje. Nu aan het eind van het seizoen is de opbrengst bekend. In het busje zat een bedrag van 
€  101,87. Het is een geweldig mooi bedrag! Dank jullie wel voor jullie bijdrage!

Het geld is voor het Zakbijbelfonds-Gospel for guests. Het Bijbelfonds verstrekt gratis Bijbels aan mensen die nog geen Bijbel hebben. De doelstelling van het Zakbijbelfonds is : Het gratis verspreiden van Gods Woord onder hen die geen Bijbel hebben. Nogmaals hartelijk bedankt!