Weekbrief 24 maart 2019

4de Lijdenszondag

 

9.30 uur: dhr. D. Vos, Sluiting winterwerk. Na de dienst is er koffie drinken in de kerk.

Organist: Bert Smit

 

COLLECTEN voor vanmorgen:

1ste Landelijk jeugdwerk,

2de algemene doeleinden,

3de kerkvoogdij

 

BLOEMENGROET:

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente mevr. Gremmer – v.d. Veen

 

Agenda:

Ma. 25 maart Daniëlclub om 14.15 uur in de leerkamer.

Ma. 25 maart catechisatie 12+ om 16.45 uur in de studeerkamer.

Ma. 25 maart catechisatie 15+ om 18.30 uur in de studeerkamer.

 

Kopij kerkblad april:

Dit kan worden ingeleverd t/m donderdag 28 mrt.

 

Kerkdienst zondag 31 maart 2019:

5de Lijdenszondag

9.30 uur: dhr. F. Verkade, Hoogeveen

17.00 uur: ds. J.F. Hoogstede, Vlagtwedde. Deze dienst is in Eben – Haëzer.

 

Collecten volgende week zondag:

1ste diaconie,

2de algemene doeleinden,

3de onderhoud kerkgebouwen