Weekbrief 9 december 2018

Tweede advent
9.30 uur: dhr. D. Vos
18.30 uur: Sing – Inn in de Goldhoornhof
Organist:  Bert Smit

COLLECTEN voor vanmorgen:
1ste diaconie, 
2de algemene doeleinden, 
3de kerkvoogdij

Agenda: 
Ma. 10 dec. catechisatie 12+ om 16.45 uur in de studeerkamer.
Ma. 10 dec. catechisatie 15+ om 18.30 uur in de studeerkamer.
Vr. 14 dec. Kabouterclub om 13.30 uur in de leerkamer.
Vr. 14 dec. 12+ en 16+ club om 20.00 uur in Eben – Haëzer.

Vrouwenvereniging 'Naomi':
DV woensdagavond 12 december komen de dames bijelkaar voor de kerstviering. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. We beginnen om 19.30 uur in gebouw Eben-Haëzer.

Kerkdienst zondag 16 december 2018:
Derde  advent
9.30 uur: ds. G. de Fijter, Kampen

Collecten volgende week zondag:
1ste diaconie,
2de instandhouding eredienst,
3de kerkvoogdij