Weekbrief 17 februari 2019

9.30 uur: dhr. D. Vos 

Organist:  Bert Smit


COLLECTEN voor vanmorgen:

1ste kerkvoogdij,

2de algemene doeleinden,

3de IZB


BLOEMENGROET:

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente  naar  mevr. G.F. Koetje en naar mevr. Tiggelaar – Stek.


Pastoraat:

Dhr. Verburg is opgenomen in het ziekenhuis in Scheemda.

Mevr. Koning – Groenbroek is verhuisd naar Scheemda.

Mevr. Elderman is opgenomen in Old Wolde.


Ambtsdragersverkiezing:

Alle stemgerechtigde leden hebben een brief ontvangen. Als dit niet zo is, wilt u dit doorgeven aan de scriba? In deze brief wordt u uitgenodigd namen in te dienen van een belijdend lid, in onze gemeente, voor verkiezing als kerkenraadslid. Er ontstaat een vacature “Ouderling” en een vacature Ouderling-Kerkrentmeester. De Here zegene u bij uw overwegingen. Wij spreken het vertrouwen uit, dat de Here u zal leiden en er zo Zelf voor gaat zorgen dat de kerkenraad weer aangevuld wordt. De strookjes kunt u tot en met zaterdag 23 februari 2019 inleveren bij de scriba, Hoofdweg 183, in Midwolda. Meer informatie kunt u lezen in het kerkblad “De Open Poort”van februari 2019.


Kopij kerkblad maart:

De kopij voor dit kerkblad kan worden ingeleverd t/m donderdag 21 februari


Kerkdienst zondag 24 februari 2019:

9.30 uur: ds. J. Mulderij, Wezep

17.00 uur: dhr. D. Vos, deze dienst is in Eben – Haëzer. Iedereen is van harte welkom.