Weekbrief 14 oktober 2018

9.30 uur: Proponent J. Lensen, Oldebroek Voorber. H.A.

18.30 uur: Sing – Inn in de Goldhoornhof

Organist: Bert Smit

 

COLLECTEN in de dienst:

1ste werelddiaconaat,

2de algemene doeleinden,

3de kerkvoogdij

 

BLOEMENGROET:

De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar dhr.

J.H. Oldenkamp

 

Agenda: 

Ma. 15 okt. Daniëlclub om 14.15 uur in de leerkamer.

Ma. 15 okt. catechisatie 12+ om 16.45 uur in de studeerkamer.

Ma. 15 okt. catechisatie 15+ om 18.30 uur in de studeerkamer.

Ma. 15 okt. kerkenraadsvergadering om 19.45 uur in de leerkamer.

Vr. 19 okt. kabouterclub om 13.30 uur in de leerkamer.

 

Censura Morum:

Mocht er bij u verhindering bestaan voor een rechte viering van het Heilig Avondmaal, dan kunt u t/m woensdagavond contact opnemen

met een ouderling. De kerkenraad.

 

Vrouwenvereniging 'Naomi':

DV woensdagavond 17 okt. komen de dames bij elkaar om 19.30 uur in Eben-Haëzer. We gaan een herfststukje maken. Neemt u wat takjes mee en een kommetje voor een blokje oase. Hartelijk welkom.

 

Minimarkt Eben Haëzer:

De minimarkt op 6 oktober heeft netto € 1148,72 opgebracht. Dit is een heel mooi bedrag voor deze activiteit. Iedereen heel hartelijk dank voor het maken van snert, cakes, taart, bloemstukjes, enz., voor de fijne samenwerking en voor het kopen van de verschillende dingen. De kerkenraad.

 

Kerkdienst zondag 21 oktober 2018:

9.30 uur: dhr. D. Vos, Viering en Dankzeg. H.A.

 

Collecten volgende week zondag:

1ste diaconie,

2de algemene doeleinden,

3de kerkvoogdij