Weekbrief 19 augustus 2018

9.30 uur: ds. N. Noorlander, Onstwedde
Organist: Bert Smit
     
COLLECTEN in de dienst:
1ste diaconie, 
2de algemene doeleinden, 
3de kerkvoogdij

BLOEMENGROET:
De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar fam. G. Werkman.

Orgelconcert Hugo van der Meij - zaterdag 25 augustus 2018:
Hij is inmiddels kind aan huis in Oostwold. Ook dit jaar weer geeft Hugo van der Meij een orgelconcert op het Freijtag-orgel van Oostwold.  Bent u liefhebber van populaire orgelbespelingen? Dan is dit concert een absolute must om te bezoeken. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 10,00 euro per persoon (organisatie: orgelcommissie Oostwold)

Kopij kerkblad:
De kopij voor het kerkblad sept. kan worden ingeleverd t/m donderdag 23 aug.

Kerkdiensten: zondag 26 augustus 2018:
9.30 uur: dhr. D. Vos
17.00 uur: ds. N. Noorlander, Onstwedde. Deze dienst is in Eben – Haëzer, na de dienst is er koffie drinken. Iedereen is van harte welkom!!!

Collecten volgende week zondag:
1ste diaconie,
2de instandhouding eredienst,
3de kerkvoogdij
              
Vakantiebijbelfeest:
Net als voorgaande jaren hopen wij dit jaar weer een Vakantie Bijbel Feest te organiseren voor de basisschoolkinderen van Midwolda en Oostwold. We willen de boodschap van Jezus Christus aan zoveel mogelijk kinderen brengen, door middel van een mooi programma op twee dagen dinsdag 28 ( 9.30-12.00 uur ) en woensdag 29 augustus ( 9.30-14.00 uur ) met veel zang, Bijbelverhalen, gezelligheid, knutselen, toneel, en uiteraard samen eten.  Het thema van dit jaar zal zijn ‘Aan tafel', met als uitgangspunt de tekst uit Openbaring 3:20, "Zie, Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij." Ook dit jaar mogen we gebruik maken van het gebouw en de faciliteiten van CBS De Lichtboei.                  
De stuurgroep VakantieBijbelFeest Midwolda/Oostwold 
Erika Breedijk, Tirza van Dokkum, Marloes Blokzijl, Jolande Cornelisse