Rondom de diensten

 

Het is alweer maart geworden. De maand waarin de lente begint. De maand waarin alles nieuw wordt in de natuur. God heeft alles zo mooi gemaakt. Wij mogen daarvan genieten en Hem ervoor bedanken. Hij wil ons ook nieuw maken. Hij wijst door Zijn Woord ons de weg.

 

Er zijn in maart ook weer predikanten die geroepen zijn om ons de woorden van God te verkondigen. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om de diensten mee te vieren.

 

Op 4 maart is er ’s avonds Sing In in de zaal van de Goldhoornhof. We beginnen om 18.30 uur. We gaan weer zingen tot Gods lof. Allemaal van harte welkom!

 

Op woensdag 14 maart is het Biddag (voor gewas en arbeid). We mogen God vragen of hij ons wil zegenen en of hij alles wil laten groeien op het land.

 

Op zondag 25 maart gaan we met elkaar het winterwerk afsluiten. We zijn een seizoen lang bezig geweest met de dingen van God. We deden dat op verschillende manieren en in verschillende groepen van jong tot ouder. Sommige groepen gaan ook na de sluiting van het winterwerk nog door. We danken God dat we zo met

elkaar bezig mochten zijn met Zijn Woord. Ook is er op deze zondag de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

 

Op 25 maart is er om 17.00 uur een middag/avonddienst. Na de dienst is er koffiedrinken.

 

Op Goede Vrijdag (30 maart) mogen we samen het Heilig Avondmaal en de Dankzegging vieren. God komt naar ons toe en Hij nodigt ons uit om bij Hem aan tafel te komen. Wij mogen blijmoedig Zijn uitgestoken hand vastpakken. Hij laat ons niet aan ons lot over.

 

Op 1 april vieren we het Paasfeest en op 2 april (2e Paasdag) komen we samen in de Chr. Geref. Kerk in Midwolda om samen met onze broeders en zusters van de Chr. Geref. Kerk het Paasfeest te vieren. U bent allemaal van

harte welkom!

 

De kerkenraad wenst u allemaal gezegende diensten toe!