Rondom de diensten

 

Rondom de diensten in juli en augustus

 

De vakantietijd

breekt aan en verschillende mensen zullen tijdelijk naar een andere plaats gaan. Andere mensen blijven thuis, maar waar we ook zijn en waar we ook naar toe gaan onze God zal met ons meegaan. Zijn macht en zorg houdt niet op bij de grens. We mogen Hem vragen om ons te bewaren op onze reis. Ook in het buitenland zijn kerken waar we naar toe kunnen gaan om het Woord van God te horen. In de gemeente van Oostwold zijn er ook deze zomer elke zondag voorgangers die ons het Woord willen verkondigen. We worden ook in de vakantietijd uitgenodigd om naar de woorden van God te luisteren.

 

Op zondag 1 juli is er Voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. ’s Avonds is er om 18.30 uur Sing In in de zaal van de Goldhoornhof. U bent allemaal van harte welkom!

 

Zondag 8 juli vieren we het Heilig Avondmaal en we danken daarvoor. We worden door onze God uitgenodigd om bij Hem aan tafel te komen. Hij wil samen met ons eten en drinken. Er is een open deur naar de hemel. Jezus is voor ons gestorven en heeft het goedgemaakt tussen God en ons. We mogen de uitgestoken hand vastpakken.

 

15 juli is de vakantiedienst. In deze dienst wordt er ook aandacht besteed aan de kinderen die de basisschool verlaten. U krijgt een Vakantiebijbelgids mee en er worden adressen uitgedeeld van mensen die ziek zijn of in een woon.-zorgcentrum wonen. Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk. U bent van harte welkom!

 

Op zondag 26 augustus is er om 17.00 uur een avonddienst. Na de dienst is er koffiedrinken. Van harte welkom!

 

De kerkenraad wenst iedereen hele gezegende diensten toe en een hele goede vakantie.