Rondom de diensten

 

 

In december en januari zijn er verschillende bijzondere diensten. We mogen samen weer het Kerstfeest vieren. Het feest van de geboorte van onze Redder en Zaligmaker. We worden voor alle samenkomsten van de gemeente uitgenodigd. De Heer wil ons ontmoeten in Zijn huis. Hij wil er zelf bij zijn. We kunnen de uitnodiging niet naast ons neer leggen.

 

 

Op 24 december is er om 22.00 uur de Kerstnachtdienst. Het koor Joyce zal haar medewerking verlenen aan deze dienst.

 

Op 26 december zal het kinderkerstfeest gevierd worden. Dit jaar wordt het kerstfeest gevierd samen met de kinderen van de Chr. Geref. Kerk uit Midwolda. U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren. De dienst is in de Hervormde kerk in Oostwold.

 

 

Op 31 december sluiten we het jaar 2018 af in de kerk en op 1 januari 2019 beginnen we het nieuwe jaar in de zaal van de Goldhoornhof.

 

6 januari is er om 18.30 uur Sing In in de zaal van de Goldhoornhof. U bent allemaal van harte welkom!

 

Op 20 januari is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal en op zondag 27 januari vieren we het Heilig Avondmaal en is er de dankzegging voor het Avondmaal. We worden uitgenodigd om de uitgestoken hand van onze Heer vast te grijpen. Hij zal ons niet loslaten. Hij heeft de hemel weer voor ons geopend. Wij mogen vrij tot God gaan. Laten we dat dan ook doen.

 

 

 

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe en een gezegend 2019!