Rondom de diensten

 

Het winterwerk is weer gestart. We kunnen weer deelnemen aan de catechisatie, de verschillende clubs, de Bijbelkring en de

Vrouwenvereniging “Naomi“. De wekelijkse kerkdiensten zijn het hele jaar doorgegaan. God nodigt ons het hele jaar door uit om naar Zijn Woord te komen luisteren en die Woorden in praktijk te brengen. Elke week zijn er voorgangers om ons dat Woord te verkondigen. We mogen daar dankbaar voor zijn. We mogen in alle vrijheid naar die woorden luisteren. Op zondag 6 oktober is de kerk, school en gezinsdienst. We komen samen in sporthal “De Rietkraag“. De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte uitgenodigd voor deze KSG-dienst! Na de dienst is er koffiedrinken. Om 17.00 uur is er een avonddienst in Eben-Haëzer.

Zondag 13 oktober is er om 18.30 uur Sing Inn in de zaal van de Goldhoornhof. Allemaal van harte welkom. Op zondag 27 oktober is er Voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. De Heer nodigt ons weer uit aan Zijn tafel. Hij wil de Maaltijd met ons houden. ’s Avonds om 19.00 uur is de Hervormingsdagdienst. We denken eraan dat Maarten Luther in het jaar 1517 zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel in Wittenberg sloeg. Het was het begin van de Reformatie. We komen deze keer samen in de Hervormde Kerk in Heiligerlee. We komen samen met de broeders en zusters van de Chr. Geref. Kerk Midwolda, de Herv. Gem. Heiligerlee-Westerlee en de Herv. Gem. Oostwold. Van harte welkom bij deze Hervormingsdagdienst.

 

De kerkenraad wenst u gezegende diensten.