Samenkomsten op zondagmiddag

Eén keer in de maand wordt er een middagdienst georganiseerd die niet in het kerkgebouw wordt gehouden, maar in Eben-Haëzer. Door eigen voorganger en gastvoorgangers wordt meestal een pakkend of actueel thema centraal gesteld dat wat meer dan 's morgens gericht is op toerusting.

 

Er wordt gezongen uit het Liedboek en uit de bundel Op Toonhoogte, ondersteund door een combo (piano, gitaar en fluit).

 

Rondom de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie, thee en fris.

 

De samenkomsten zijn toegankelijk voor jong en oud en er wordt naar gestreefd met beide groepen rekening te houden in de vorm en inhoud van de dienst.

Locatie:       Gebouw Eben-Haëzer,

Adres:         Klinkerstraat 16 9682 RD Oostwold

Aanvang:    17.00 uur.