Sing Inn

Eens per maand komen we met jong en oud bij elkaar om door middel van het zingen van Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen de Naam van de Here groot te maken. Sing Inn betekent letterlijk: "zing-herberg". In een herberg is iedereen van harte welkom, om er een tijdje te verblijven, op adem te komen, het hart te luchten en gesterkt weer op weg te gaan. In een herberg ben je voor even ook "thuis" onder broeders en zusters. Neem gerust vrienden, vriendinnen en kennissen mee.

 

Locatie: Zaal van de Goldhoornhof

Aanvang: 18.30 uur