Zendingscommissie


Stichting Leergeld ondersteunt schoolgaande kinderen (van 4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens, omdat ze vindt dat alle kinderen mee mogen doen in de samenleving. Stichting Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn.

 

Stichting Leergeld ondersteunt door financiële hulp te verstrekken en/of door te bemiddelen/ door te verwijzen naar noodzakelijke instanties. Er wordt gewerkt met vrijwilligers. Zij kijken eerst samen met de aanvragers of al gebruik is gemaakt van andere voorzieningen en verwijzen de aanvrager door naar de juiste organisaties.

 

 

Er kan hulp gevraagd worden voor kinderen op het gebied van onderwijs (aanschaf tas, agenda, kaftpapier, fiets), sport (zwemles), cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziek/balletles, schildercursus of lid worden van een sport of scoutingvereniging.

 

Stichting Leergeld biedt de kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

 

Stichting Leergeld zet zich in om door "meedoen" het kinderen mogelijk te maken hun talenten te ontwikkelen, zodat zij nu en later ook meetellen in de samenleving. Kinderen die "meedoen" maken sociale contacten, leren met elkaar om te gaan, wat voor een ander over te hebben, hoe te winnen en te verliezen. Kinderen die deze dingen niet leren komen te kort.

 

De zendingscommissie wil het geld van de zendingsbusjes graag voor dit project gebruiken.

 

Doet u weer allemaal mee?

 

Nieuwe mensen zijn natuurlijk altijd van harte welkom!

 

Heeft u nog geen zendingsbusje thuis en lijkt het u een goed idee om mee te sparen voor Stichting Leergeld dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie. We brengen u graag een busje thuis.

 

Namens de zendingscommissie, Gineke Tijdens

Leden zendingscommissie

Voorzitter:              Gineke Tijdens 

Secretaris:              Geesje Welp

Penningmeester: Martin Wesseling

Lid:                             Willem Verburg

Lid:                             Bernard Mekelenkamp


Nieuwe deelnemers aan zendingbussenactie gezocht

Heeft u nog geen zendingsbusje thuis en lijkt het u een goed idee om mee te sparen voor de  maaltijden in de Martinikerk in Groningen en volgend jaar voor een nieuw project dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie.

 

We brengen u graag een busje thuis.