Zendingscommissie

 

Zoals beloofd laten we alle mensen die een zendingsbusje thuis hebben weten waar we in het komende jaar voor gaan sparen.

 

 

 

Het geld wordt bestemd voor een project van het ziekenpastoraat in het UMCG en het Beatrix kinderziekenhuis.

 

 

 

We willen u nu iets meer vertellen over het project.

 

 

 

Ziekenhuispredikanten in het UMCG en in het Beatrixoord kinderziekenhuis hebben een belangrijke taak in de zorg voor mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het gaat vaak om mensen die ernstig ziek zijn en te maken hebben met levens-en geloofsvragen. Ze zijn vaak ver van huis, ver van hun familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving. De afstand tussen eigen woonomgeving en ziekenhuis is vaak de oorzaak dat de eigen predikant niet of te weinig kan komen. De geestelijke zorg neemt toe doordat een groeiende groep patiënten geen kerkelijke achtergrond meer heeft, maar in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met geloofs-en levensvragen. Ook deze groep vraagt de zorg van de ziekhuispredikanten.

 

 

Het UMCG gaat zich steeds meer richten op complexe zorg. Patiënten zullen vaker te maken krijgen met levensvragen, ethische afwegingen en spirituele nood. Het UMCG vindt het belangrijk dat de zorg op dit gebied voldoende aanwezig en van goede kwaliteit is. Daarom zal de formatie voor geestelijke verzorging worden uitgebreid.

 

 

De opbrengst van de zendingsbusjes zal gebruikt worden voor de geestelijke verzorging in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. Ook daar vindt de ontwikkeling naar complexe zorg plaats. Naast meer aandacht voor de geestelijke noden van ouders is ook meer expertise op het gebied van geestelijke verzorging aan kinderen en jongeren hard nodig. Graag wil het UMCG de formatie voor geestelijke verzorging in het kinderziekenhuis uitbreiden en daar is geld voor nodig.

 

 

 

De zendingscommissie wil het geld van de zendingsbusjes graag voor dit project gebruiken.

 

 

 

Doet u weer allemaal mee?

 

 

 

Nieuwe mensen zijn natuurlijk altijd van harte welkom!

Leden zendingscommissie

Voorzitter:              Gineke Tijdens 

Secretaris:              Geesje Welp

Penningmeester: Martin Wesseling

Lid:                             Willem Verburg

Lid:                             Bernard Mekelenkamp


Najaarszendingscollecte

De Pinksterzendingscollecte heeft

€ 18,55 opgebracht. Allen hartelijk dank hiervoor.

 

Namens de zendingscommissie,

M. Wesseling.Nieuwe deelnemers aan zendingbussenactie gezocht

Heeft u nog geen zendingsbusje thuis en lijkt het u een goed idee om mee te sparen voor de  maaltijden in de Martinikerk in Groningen en volgend jaar voor een nieuw project dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie.

 

We brengen u graag een busje thuis.