Zendingscommissie

 In februari komen de leden van de zendingscommissie weer bij u langs om het geld voor het project van de zending op te halen.

 

Het is een project van de GZB project 10 27

 

Het project- open maaltijden in de Martinikerk in Groningen.

 

We willen het project nog even weer opfrissen

 

Iedere laatste woensdag van de maand organiseert de Wijkgemeente Martinikerk een open maaltijd in de Martinikerk aan de Grote Markt in Groningen. Tijdens deze open maaltijden kunnen sociale contacten worden opgedaan, die vooral onder studenten bijzonder belangrijk zijn. In een grote stad kunnen mensen zich eenzaam en verloren voelen. Aansluitend aan de maaltijd is er een Vesper. De maaltijden en de Vespers vinden hun oorsprong in de behoefte aan meer christelijke gemeenschap en structuur in de maalstroom van het leven. Tijdens de maaltijd die bereid is door vrijwilligers  is er ruimte voor ontmoeting. Hierdoor ontstaat er meer informele, sociale controle en betrokkenheid m.n. onder studenten. Mensen helpen elkaar en voelen zich betrokken en verbonden met elkaar en de omgeving. Geregeld worden er nieuwe mensen bij de maaltijden uitgenodigd. Mensen komen op deze manier ook met het evangelie in aanraking.

 

De zendingscommissie wil het geld van de zendingsbusjes graag voor dit project gebruiken. We helpen deze keer mensen dicht bij huis. Doet u weer allemaal mee?

Leden zendingscommissie

Voorzitter:              Gineke Tijdens 

Secretaris:              Geesje Welp

Penningmeester: Martin Wesseling

Lid:                             Willem Verburg

Lid:                             Bernard Mekelenkamp


Najaarszendingscollecte

De Pinksterzendingscollecte heeft

€ 18,55 opgebracht. Allen hartelijk dank hiervoor.

 

Namens de zendingscommissie,

M. Wesseling.Nieuwe deelnemers aan zendingbussenactie gezocht

Heeft u nog geen zendingsbusje thuis en lijkt het u een goed idee om mee te sparen voor de  maaltijden in de Martinikerk in Groningen en volgend jaar voor een nieuw project dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie.

 

We brengen u graag een busje thuis.