Zendingscommissie

Het komend jaar gaan we sparen voor een project van de GZB (Project 10 27).

 

Het project: Open maaltijden in de Martinikerk in Groningen.

 

We willen u nu iets meer vertellen over het project.

 

We willen de opbrengst van de “ zendingsbusjes “ dicht bij huis besteden en wel voor de Martinikerk in Groningen.

 

Iedere laatste woensdag van de maand organiseert de Wijkgemeente Martinikerk een open maaltijd

in de Martinikerk aan de Grote Markt in Groningen. Tijdens deze open maaltijden kunnen sociale contacten worden opgedaan, die vooral onder studenten bijzonder belangrijk zijn. In een grote stad kunnen mensen zich eenzaam en verloren voelen. Aansluitend aan de maaltijd is er een Vesper. De maaltijden en de Vespers vinden hun oorsprong in de behoefte aan meer christelijke gemeenschap

en structuur in de maalstroom van het leven. Tijdens de maaltijd (die bereid is door vrijwilligers) is er ruimte voor ontmoeting. Hierdoor ontstaat er meer

informele, sociale controle en betrokkenheid m.n. onder studenten. Mensen helpen elkaar en voelen zich betrokken en verbonden met elkaar en de omgeving. Geregeld worden er nieuwe mensen bij de maaltijden uitgenodigd. Mensen komen op

deze manier ook met het evangelie in aanraking.

 

De zendingscommissie wil het geld van de zendingsbusjes graag voor dit project gebruiken.

 

Doet u weer allemaal mee? Nieuwe mensen zijn natuurlijk altijd van harte welkom! Heeft u nog geen

zendingsbusje thuis en lijkt het u een goed idee om mee te sparen voor de maaltijden in de Martinikerk in Groningen dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie. We brengen u

graag een busje thuis.

 

Namens de zendingscommissie, Gineke Tijdens

Leden zendingscommissie:

Voorzitter:            Gineke Tijdens 

Secretaris:           Geesje Welp

Penningmeester: Martin Wesseling

Lid:                       Willem Verburg

Lid:                       Bernard Mekelenkamp


Pinksterzendingscollecte

De Pinksterzendingscollecte heeft

€ 45,95 opgebracht. Allen hartelijk dank hiervoor.

 

Namens de zendingscommissie,

M. Wesseling.Het sparen van postzegels en kaarten voor de zending

 

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). (De actie heeft in 2015 ongeveer € 24000,- opgebracht). De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via Marktplaats verkocht. Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn

welkom. Ook alle ansichtkaarten zijn gewild.

 

Hieronder staan een paar richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst

bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

 

1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.

2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.

3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.

4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):

  • Anton Pieck
  • Rien Poortvliet
  • Rie Kramer
  • Marjolein Bastin
  • Anne Geddes
  • UnicefRemovos (mond- en voetschilders)
  • Hartjeskaarten “Voor het kind“ (met hartje achterop)
  • De Koninklijke Reddingsmaatschappij
  • Geboortekaartjes

Door uw kaarten en postzegels in te leveren bij de zendingscommissie steunt u verschillende

bijzondere zendingsprojecten van Kerk in Actie en de GZB.

 

Doet u allemaal mee? U kunt uw kaarten en postzegels inleveren bij Martin Wesseling, Hoofdweg 292, Midwolda, Geesje Welp, Klinkerstraat 62, Oostwold, in de bak in de hal van de kerk en in de hal

van de Goldhoornhof.

 

Wij willen u alvast heel hartelijk bedanken voor uw kaarten en postzegels!

 

De zendingscommissie