Meditatie juni 2019

 

Een erfeniskwestie

 

‘in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, ‘ (Efeze 1:13-14)

  

Valt er een erfenis te verdelen?
Daar zijn we wel voor te porren, toch?

 

Rond erfeniskwesties speelt zich ook allerlei leed af.

 

Ik ken verhalen van familie’s rond het sterfbed van één van hun ouders. Daar werd ruzie gemaakt over wat er te erven viel. En als de ouders het niet eerlijk genoeg verdeeld hebben, dan is het risico groot dat de familie voorgoed uit elkaar valt.

 

Het geeft maar aan, hoe gevoelig wij er voor zijn, als er wat te verdelen valt. Daar komt de hebzucht van de mens naar boven.

 

In de kerk en in de Bijbel gaat het ook over een erfenis.

 

Dat is er echter één, waarvoor we niet zo warm lopen.

 

Was er in de kerk nog maar wat te halen… dan ging het niet zo achteruit met de kerk vermoed ik.

 

Maar wat heb je aan een hemelse erfenis? Daar kun je toch niks mee in het leven van elke dag? Opmerkelijk. Voor geld en bezit, huizen en spullen die vergankelijk zijn en die we niet vast kunnen houden hebben we alles over – desnoods een breuk met de familie. Voor de grootste hemelse erfenis halen we onze neus op.

 

Weet je wanneer dat verandert? Als je er achter komt dat je met alles wat je hier bezit het belangrijkste mist. Wat heb je aan je bezittingen als je geen vrede in je hart hebt. Of als je ziek wordt? Of stikeenzaam blijft? Of doodongelukkig bent?

 

Wie gaat zien dat je in het leven God nodig hebt en Zijn vergevende liefde, die krijgt oog voor een andere erfenis. Een hemelse. Wil dat zeggen dat het dan in dit leven hier en nu een saai leven wordt waarin je niks meer mag?

 

Wie dat denkt snapt er niks van. Er is geen mooier leven, dan weten dat je het eeuwige leven mag erven. Dat geeft je hier de rust en de zekerheid dat wat je ook allemaal meemaakt aan ziekte, verdriet of strijd, niks je zal kunnen scheiden van die liefde van God.

 

Omdat God wil dat Zijn kinderen – de gelovigen – hier op aarde steeds weer herinnerd worden aan de schat die ze ontvangen, heeft Hij de Heilige Geest gestuurd. Die Geest is God Zelf, die in het hart van een mens zo aanwezig is, dat je iedere dag opnieuw er aan wordt herinnerd hoe God je ziet: Ik ben bij je, Ik ben met je, Ik help je, Ik vergeef je, Ik houd je vast, Ik accepteer je, Ik ben jouw bron van geluk.

 

Zo is de Heilige Geest onderpand. Je zou misschien beter kunnen vertalen: voorschot. Je hebt de volle erfenis nog niet in handen. Dat God alles voor je is en alles voor je heeft, dat heb je alleen nog maar als een belofte. En om aan die belofte te denken, geeft God ons Zijn Heilige Geest. Een voorschot, het begin van de hemel, hier op aarde al. Soms zie je er niks van, soms geloof je er niks van, soms denk je wel dat God je heeft verlaten, maar die Geest laat ons niet meer los en laat ons steeds weer zien op de Heere Jezus. Dan – als je Christus ziet door het geloof – weet je het zeker. God zal mij nooit meer verlaten maar eenmaal in Zijn heerlijkheid doen delen.

 

Wat een erfenis!

 

D. Vos