Meditatie april 2022

Paashaast

‘En zij gingen haastig van het graf weg…’

 

Waarom zo’n haast?

Dat is wel te begrijpen toch?

Wij weten dat toch ook wel uit ervaring?

Wat willen we het snel rondbazuinen als we iets heel moois meemaken.

Als we goed of blij nieuws hebben.

Aan de andere kant – wat treuzelen we en wat stellen we het uit als we iemand iets moeilijks moeten vertellen.

 

Tja, wat moeten die vrouwen nog bij het graf, nu ze horen: Hij is hier niet, want Hij is opgewekt?

Het graf… de plek waar de dood heerst.

De plek waar al het menselijke eindigt.

De plek waar je alleen komt om je geliefden te brengen.

Er zijn er, die steeds weer terugkeren naar het graf. Hoewel je er niks vindt.

Want het leven is er niet.

 

Daarom haasten die vrouwen zich weg van die plek.

Want ze horen dat Hij daar niet is.

Jezus is niet op de plek waar de dood heerst.

Want Hij is opgewekt.

 

Dat die vrouwen daar haastig vandaag gaan heeft nog een andere reden.

Ze zijn door de engel aangespoord tot haast: en ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is.

Het is een opdracht. Het Evangelie heeft haast.

God wil dat de discipelen zo snel mogelijk dit verheugende en verlossende nieuws horen.

Opdat ze niet langer zullen treuren.

 

Toen Jozef zich aan zijn broers bekend had gemaakt was er ook zo’n aansporing. ‘Maak haast, ga naar mijn vader…’ Want vader Jakob was nog in de veronderstelling dat Jozef er niet meer was. Jozef verlangde ook dat zijn vader zo snel mogelijk het goede nieuws hoorde.

 

Misschien zijn er lezers van het kerkblad die ook troost verlangen.

Wat kan de dood van geliefden ons aangrijpen.

Wat kan de angst voor ons eigen sterven ons in z’n greep krijgen.

Wat kan een dood en verderf zaaiende oorlog ons uit evenwicht brengen.

En … wat kan onze eigen doodsheid ons uit balans brengen.

 

Weet dan dat de Heere destijds haast heeft geboden om de boodschap van het leven bij Zijn discipelen te brengen.

Zal die God vandaag dan treuzelen, of dat goede nieuws ons onthouden?

 

Hij wil toch niks liever dan dat wij het horen: Hij is hier niet, want Hij is opgewekt. Opdat ook wij maar zo snel mogelijk weg zullen gaan van die plekken waar we beheerst worden door de dood en het graf en ons zullen haasten en spoeden om ons levens wil… naar Hem, die het leven is.

 

Jezus is ons licht en leven!

Hij, die aan het kruis geheven,

Met zijn bloed ons heeft gekocht,

Heeft nu vorst’lijk overmocht.

Hij kan niet gebonden wezen;

Als een held is Hij verrezen!

Halleluja! Halleluja!

 

 

D. Vos

Meditatie verzorgd door

 

dhr. D. Vos

 

Kerkelijk werker

 

Hervormde gemeente Oostwold