Meditatie december 2021

En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mat 1:21)

 

Jozef is ina verwarring.

Begrijpelijk, want Maria is zwanger en niet van hem.

Het stormt in zijn hart.

Wat is dit? Wat zal ik? Wat moet ik? Wat kan ik?

In de droom komt via een engel Gods antwoord.

En wij maar zeggen bij onze waaroms: je krijgt nooit een antwoord.

 

Is heel de Bijbel niet antwoord van God?

Antwoord op de nood van ons leven.

De Heere antwoordt met Zijn beloften, de zekerheden van Gods kant:

Zij zal een Zoon baren.

U zult Hem de naam Jezus geven.

Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Alsof God zegt: Jozef, je hoeft niks. Zit er maar niet over in.

Het loopt niet mis, maar het zal gaan zoals Ik het wil.

 

In deze drie zekerheden blijkt dat God alles in Zijn handen draagt.

Hij overziet het geheel.

Zij zal een Zoon baren.

Jozef weet alleen nog maar dat Maria zwanger is.

God wist al ver vooruit dat ze als maagd, dus al voor haar trouwen, een Zoon zou dragen. Dat heeft Hij via Jesaja al laten weten: zie de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren.

 

U zult Hem de naam Jezus geven.

God weet ook al welke naam Hij zal krijgen.

U – Jozef -  ook al ben je nu nog in verwarring – zult Hem straks de naam Jezus geven.

Want dit Kind is geen onwettig kind uit overspel.

Dit Kind is uit de Heilige Geest.

 

Dit woord brengt de aangevochten Jozef tot rust.

Hij geeft zich over aan dit Woord.

Misschien kan hij niet alles vatten.

Hoeft ook niet. God zal het doen.

Daarom gehoorzaamt Jozef en trouwt met Maria.

 

Nu hebben wij rondom deze dingen een gezellig familiefeest gecreëerd. Kerstfeest. We vieren dat Jezus is geboren.

 

Maar… vergeten we dan niet het belangrijkste?

Die derde zekerheid… daar gaat het juist om.

Waarom kwam Hij en waarom die Naam ‘Jezus’ die zoiets betekent als: ‘de HEERE is Verlossing’?

De reden is de derde zekerheid die Jozef hoorde.

…want Hij zal Zijn volk zalig maken (verlossen) van hun zonden.

 

Dus wat ‘zij zal’(Maria die baart) en wat ‘jij zult’ (Jozef die de naam geeft) valt nog in het niet bij wat ‘Hij zal’ (Jezus, die zalig zal maken).

 

Een zekerheid. Bij voorbaat weet de Heere wat door de komst van dit Kind zal gebeuren. Dat volk dat zichzelf niet verlossen kan zal door Hem verlost worden.

 

Net zo zeker als dat het kind een Zoon was, net zo zeker als dat dit Kind de naam Jezus kreeg, zo zeker zal ook Zijn werk zijn.

Want Hij kwam om zalig te maken op aard.

 

Jozef werd gerustgesteld door dat Woord. En wij?

Wij die misschien ook momenteel verward zijn, het allemaal niet meer snappen in deze wereld, geen houvast hebben, alleen maar vragen.

Er komt antwoord!

 

De geboorte van dat Kind, Jezus, is hét antwoord op alle vragen.

Er is verlossing, voor dat volk, dat met zonde belast, tot Hem de toevlucht neemt. Laat dat verlossen maar aan Hem over.

We kunnen onszelf toch nooit bevrijden van de schuld en de macht van de zonde. Hij zal het doen.

Kerst onderstreept - de HEERE zal voor u strijden en u zult stil zijn.

 

DV

Meditatie verzorgd door

 

dhr. D. Vos

 

Kerkelijk werker

 

Hervormde gemeente Oostwold


En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mat 1:21)

 

Jozef is ina verwarring.

Begrijpelijk, want Maria is zwanger en niet van hem.

Het stormt in zijn hart.

Wat is dit? Wat zal ik? Wat moet ik? Wat kan ik?

In de droom komt via een engel Gods antwoord.

En wij maar zeggen bij onze waaroms: je krijgt nooit een antwoord.

 

Is heel de Bijbel niet antwoord van God?

Antwoord op de nood van ons leven.

De Heere antwoordt met Zijn beloften, de zekerheden van Gods kant:

Zij zal een Zoon baren.

U zult Hem de naam Jezus geven.

Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Alsof God zegt: Jozef, je hoeft niks. Zit er maar niet over in.

Het loopt niet mis, maar het zal gaan zoals Ik het wil.

 

In deze drie zekerheden blijkt dat God alles in Zijn handen draagt.

Hij overziet het geheel.

Zij zal een Zoon baren.

Jozef weet alleen nog maar dat Maria zwanger is.

God wist al ver vooruit dat ze als maagd, dus al voor haar trouwen, een Zoon zou dragen. Dat heeft Hij via Jesaja al laten weten: zie de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren.

 

U zult Hem de naam Jezus geven.

God weet ook al welke naam Hij zal krijgen.

U – Jozef -  ook al ben je nu nog in verwarring – zult Hem straks de naam Jezus geven.

Want dit Kind is geen onwettig kind uit overspel.

Dit Kind is uit de Heilige Geest.

 

Dit woord brengt de aangevochten Jozef tot rust.

Hij geeft zich over aan dit Woord.

Misschien kan hij niet alles vatten.

Hoeft ook niet. God zal het doen.

Daarom gehoorzaamt Jozef en trouwt met Maria.

 

Nu hebben wij rondom deze dingen een gezellig familiefeest gecreëerd. Kerstfeest. We vieren dat Jezus is geboren.

 

Maar… vergeten we dan niet het belangrijkste?

Die derde zekerheid… daar gaat het juist om.

Waarom kwam Hij en waarom die Naam ‘Jezus’ die zoiets betekent als: ‘de HEERE is Verlossing’?

De reden is de derde zekerheid die Jozef hoorde.

…want Hij zal Zijn volk zalig maken (verlossen) van hun zonden.

 

Dus wat ‘zij zal’(Maria die baart) en wat ‘jij zult’ (Jozef die de naam geeft) valt nog in het niet bij wat ‘Hij zal’ (Jezus, die zalig zal maken).

 

Een zekerheid. Bij voorbaat weet de Heere wat door de komst van dit Kind zal gebeuren. Dat volk dat zichzelf niet verlossen kan zal door Hem verlost worden.

 

Net zo zeker als dat het kind een Zoon was, net zo zeker als dat dit Kind de naam Jezus kreeg, zo zeker zal ook Zijn werk zijn.

Want Hij kwam om zalig te maken op aard.

 

Jozef werd gerustgesteld door dat Woord. En wij?

Wij die misschien ook momenteel verward zijn, het allemaal niet meer snappen in deze wereld, geen houvast hebben, alleen maar vragen.

Er komt antwoord!

 

De geboorte van dat Kind, Jezus, is hét antwoord op alle vragen.

Er is verlossing, voor dat volk, dat met zonde belast, tot Hem de toevlucht neemt. Laat dat verlossen maar aan Hem over.

We kunnen onszelf toch nooit bevrijden van de schuld en de macht van de zonde. Hij zal het doen.

Kerst onderstreept - de HEERE zal voor u strijden en u zult stil zijn.

 

 

DV