Meditatie oktober 2019

Serie ‘de open poort’ - 2 - De nauwe poort

 

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden (lezen Math 7:13-14).

 

Het is een bekend lied van Johan de Heer: ‘Ik zie een poort wijd open staan.’ Dat lied wil onderstrepen: bij God is alle ruimte, ‘ook voor mij’. Een sympathieke gedachte, maar toch kunnen we ons afvragen of dat lied op deze manier de Bijbel naspreekt.

 

Hét moment waarop er een poort wordt genoemd die wijd open staat, is hier in het onderwijs van Jezus. En die wijd open poort kunnen we beter mijden. Die poort vormt namelijk de toegang tot… het verderf.

 

Wil Jezus met deze beeldspraak duidelijk maken dat bij God de deur helemaal niet zo wijd open staat, maar slechts op een kiertje? Wil Hij er mee zeggen dat het leven maar bereikbaar is voor een select groepje, een enkele uitverkorene?

 

Nee, dat is niet wat Jezus zegt. Hij wil slechts waarschuwen voor een verkeerde weg. Voorop staat dat ieder geroepen wordt: ga binnen door de nauwe poort. Ja, ook voor mij staat er een poort open. We komen bij God niet voor een dichte poort.

 

Lezers, we mogen allereerst wel met dank constateren, dát er een poort is die open staat. De poort naar het leven.

Daaruit kun je opmaken, dat de Heere ons allen het leven gunt. Maar dan is het wel zaak, dat we zijn woorden in acht nemen. We worden aangespoord om binnen te gaan door de nauwe poort. Omdat alleen die poort de goede is.

 

Als iemand ons de weg wijst en ons vertelt dat je ergens rechtsaf moet om er te komen en ons ook waarschuwt als je daar linksaf gaat dan loopt het dood… dan is het toch dwaas om toch linksaf te gaan, bijv. omdat anderen dat ook doen. Jezus zegt het, dat velen de verkeerde afslag nemen. Ze gaan door de wijde poort. Maar dat het velen zijn, wil niet zeggen dat ze het bij het rechte eind hebben.

 

Waarom kiezen velen nu die brede weg en die wijde poort? Je kunt het tussen de regels lezen. Er zijn er namelijk niet veel die de nauwe poort en de smalle weg vinden. Vinden? Dus… die is wat meer verborgen. Die moet je blijkbaar zoeken. Dat kost meer inspanning. Nu komen we bij het punt waar het om gaat.

 

Is je godsdienst er één die makkelijk is, die niks van je vergt, geen strijd kost, waar je altijd veel medestanders hebt, waar het gaan van Gods weg aansluit bij wat je wenst… waar je niet hoeft te zoeken?

 

Of… is het niet zo makkelijk? Kost het je alles? Merk je dat als je de weg met God gaat zoals Hij dat wil, dat je dan geen medestanders hebt en dat het gaan van Gods weg zelfs indruist tegen jezelf en dat je ook steeds weer op zoek moet om het te vinden…?

 

Op die eerste weg wordt vermoedelijk weinig nagedacht of men wel goed zit. Het gaat als vanzelf… Op die tweede weg ben je voortdurend in strijd. Is er wel een weg? Zit ik wel goed? Het zit je voortdurend tegen, je bent eenzaam, je krijgt weinig bijval…

 

Het is niet zomaar dat er staat: strijdt om in te gaan… Het is een nauwe poort waar je door moet. Waar je als het ware moet bukken om er door te kunnen. Waar je ook niet met velen gelijk, maar alleen één voor één naar binnen kunt. De weg tot het leven is een weg van zelfverloochening en kruisdragen.

 

En toch… die poort staat open, ook voor mij. Die poort staat nog open. Zullen we die vinden? Jezus belooft het: wie zoekt, die vindt. Die vindt het leven. Dankzij de open poort. Dankzij Hem, die Zijn leven gaf, opdat wij het leven vinden.

 

D. Vos