Meditatie december 2018

 

De eerste witte Kerst

 

 

 

en morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien’ (Ex. 16:7)

 

 

 

Daar hoopt u misschien wel op. Op een witte Kerst. Dat zou fantastisch zijn. Dat zou de Kerstsfeer compleet maken. Misschien herinnert u zich nog iets van die keren dat u een witte Kerst meemaakte. Gezelliger kan toch haast niet?

 

 

 

De allereerste witte Kerst was op een plek waar we het niet zo gauw verwachten. In de woestijn. Hoezo een ‘witte Kerst’? In die tijd van Israël in de woestijn was Kerst toch nog helemaal niet bekend? Jezus werd toch pas eeuwen later geboren? En sneeuw viel daar niet.

 

 

 

Nou ja, dat ‘witte’, daar kunnen we nog wel inkomen. Er viel manna en dat was een soort korianderzaad, wit van kleur (Ex. 16:30). Dus toen dat uit de hemel viel en de woestijnvlakte bedekte, ja dat kan er uitgezien hebben als een sneeuwlaag.

 

 

 

Maar wat heeft manna met ‘Kerst’ te maken? Tja, zo’n vraag kun je in 2018 stellen bij heel veel Kerstgebruiken. Wat heeft dat er nog mee te maken? Nee, meestal niks. Wat het ‘manna’ betreft, is dat wel iets anders. Dat was namelijk brood uit de hemel. Dat heeft alles met Kerst te maken.

 

Jezus zei in Joh. 6: Niet Mozes heeft u het ware brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt

 

 

 

Nu is het wel opmerkelijk hoe Mozes deze ‘witte Kerst’ aankondigt: ‘en morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien…’

 

En eigenlijk moet je dan nog verder lezen. ‘want Hij heeft uw gemor tegen de Heere gehoord’.

 

 

 

Dat is wel het laatste wat je zou verwachten. Het volk moppert en wantrouwt Mozes en klaagt eigenlijk tegen de HEERE zelf… en dan zegt Mozes niet: morgen krijgen jullie er flink van langs. Dan zul je wel kennis maken met Gods toorn… Nee, morgenochtend zul je Gods heerlijkheid zien. Als antwoord op jullie gemor.

 

Ja, dat kun je zeker wel in verband brengen met de boodschap van Kerst. Kerst is toch de komst van Hem die uit genade ons levensbrood wil zijn. Als Hij neerdaalt en verschijnt, God zelf in mensengestalte, als antwoord op de zonde van de wereld, verschijnt niet Gods toorn, maar Gods heerlijkheid.

 

 

 

Wat lezen we in Lukas 2? ‘En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen.’ Zie je? Gods antwoord op de duisternis van ons bestaan, die we zelf over ons hebben afgeroepen is net als bij het manna in de woestijn. Je ziet in dat witte zaad de heerlijkheid van God. De heerlijkheid? Dat is de glans, de glorie van Hem. Ja, als er manna in de woestijn als witte sneeuw valt, dan is dat al iets van de Kerstboodschap. Daarmee zegt God: Ik geef jullie brood in de woestijn, zodat je zult zien (en proeven) dat ik een God ben die jullie niet laat sterven, maar je door de woestijn leidt naar het beloofde land.

 

 

 

Kun je de toepassing maken? Als het Kind in de kribbe wordt geboren, dan is Gods heerlijkheid op aarde te zien. God laat ons in dit Kind zien: Ik heb niet je ondergang op het oog, maar je redding. Kijk maar naar dat Kind. Brood voor je hart. Brood uit de hemel neergedaald zodat je niet zult sterven in eeuwigheid.

 

 

 

Wat een genade! In deze tijd voor Kerst zit je misschien heel erg te tobben met je zonde, met je problemen. Hoe moet het? Waar is God? Juist dan mag dit een bemoediging zijn: morgen… nog even volhouden dus, en dan zie je de heerlijkheid van de Heere.

 

 

 

Wat zou het mooi zijn, dat we niet alleen naar een witte Kerst uitzien, omdat dat zo mooi en sfeervol is, maar dat we nu er naar mogen uitzien dat we op Kerst die glans, die heerlijkheid mogen zien van Gods genade. Kijk maar veel naar het Kind in de kribbe. Gekomen voor ons heil. Dat maakt Kerst pas echt compleet.

 

 

 

D. Vos