Diaconie


Diakenen:

 

Mevr. H.H. Tijdens                           0597-552330

Mevr. A. Welp-Veldhuis                   0597-552683

Mevr. L. Breedijk-van der Sijden      0597-551182

Overzicht diaconiecollecten t/m 17 juni:

 

 

  3      juni                 €       34,90 

  3      juni                  -       33,30 Sing Inn

10      juni                  -       36,00

17      juni                  -       57,35 Binnenlands diaconaat

17      juni                  -       13,20 Collectebus Goldhoornhof

 

Hartelijk dank voor uw gaven!Bankrekening Diaconie:

IBAN: NL13 RABO 03826 28 640 t.n.v. Hervormde gemeente Oostwold