Diaconie


Mevr. H.H. Tijdens                                  0597-552330

Mevr. A. Welp-Veldhuis                        0597-552683

Mevr. L. Breedijk-van der Sijden      0597-551182

Collecten tot en met 22 september 2019:

 

25      aug.               34,90  

 

  1      sept.        -        44,75

 

  1      sept.        -        37,25 sing inn

 

  8      sept.        -        39,70

 

15      sept.       -        31,15

 

15      sept.       -      139,00 voedselbank Oldambt

 

22      sept.       -        43,70 plaatselijk jeugdwerk

 

                                        8,90 collectebus Goldhoornhof augustus

 

Hartelijk dank voor uw gaven!

 Bankrekening Diaconie:

IBAN: NL13 RABO 03826 28 640 t.n.v. Hervormde gemeente Oostwold