Diaconie


Mevr. H.H. Tijdens                                  0597-552330

Mevr. A. Welp-Veldhuis                        0597-552683

Mevr. L. Breedijk-van der Sijden      0597-551182

Collecten tot en met 17 november 2019:

 

27        okt.              -        32,70

 

  3        nov.              -        41,85

 

  3        nov.              -        29,20 sing inn

 

17        nov.              -        42,80 

 

                                    -        15,60 collectebus Goldhoornhof oktober

 

 

De collecte in de Hervormingsdienst op zondag 27 oktober heeft € 95,35 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Hartelijk dank voor uw gaven!Bankrekening Diaconie:

IBAN: NL13 RABO 03826 28 640 t.n.v. Hervormde gemeente Oostwold