College van kerkrentmeesters

Bankrekening kerkrentmeesters:

IBAN: NL82 RABO 03577 18 089

t.n.v. Hervormde Gemeente Oostwold.

Ouderling-kerkrentmeesters:

VOORZITTER:

dhr. A.N. Bons

Administrateur

0597-857797

 

SECRETARIS:

drs. L.B. Smit MEd

Beheer gebouwen

Website

06-54966049

Actie kerkbalans 2018:

 

Begroting 2018                                 € 23.000,00

 

Toezegging                                       € 18.980,58

 

Ontvangen                                        € 14.063,20

 

Collectes t/m zondag 23 september 2018:

 

12 aug.

kerkvoogdij

     46,35

19 aug.

kerkvoogdij

     42,30

26 aug.

instandhouding eredienst

     42,40

26 aug.

kerkvoogdij

     48,25

 2 sept.

 kerkvoogdij 

     42,85

9 sept.

onderhoud kerkgebouwen

     54,30

16 sept.

instandhouding eredienst

     45,85

16 sept.

kerkvoogdij

     53,00

23 sept.

kerkvoogdij

     44,60

24 sept.

collectebus goldhoornhof

     18,25

 Collectebonnen

De kerk geeft voor de collectes ook collectebonnen uit ter waarde van:

 

65 cent (wit) 1 vel wit 20 stuks € 13,00

75 cent (geel) 1 vel geel 20 stuks € 15,00

125 cent (groen) 1 vel groen 20 stuks € 25,00

 

Afgifte collectebonnen bij:

H. Tijdens, tel 0597-552330, e-mail h.tijdens@planet.nl

A. Bons, tel 0597-857797, e-mail ariebons@filternet.nl

 

Het bedrag dat u betaald heeft, kunt u als gift aftrekken bij de inkomstenbelasting.

 

Een vriendelijke groet namens het college,

 

Arie Bons en Bert Smit

Contributie kerkblad 2018

De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.

Contributie incl. portokosten bedraagt € 25,00 per jaar.

 

Wij willen u verzoeken om het bedrag over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Contributie

kerkblad 2018”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.

 

Solidariteitskas 2018

De bijdrage aan de solidariteitskas bedraagt € 12,50 per lidmaat. Wij willen u verzoeken om het bedrag over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Solidariteitskas 2018”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.

  

Toezegging kerkelijke bijdrage

U kunt ons niet machtigen voor een automatische incasso, deze faciliteit bezitten wij niet bij de bank . Volgens het toezeggingsformulier zouden wij die

mogelijkheid wel kunnen hebben maar dat is niet

het geval.

 

De toezegging kan ook via de bank in termijnen betaald worden. Bij internetbankieren kan dit gemakkelijk geregeld worden door de termijnen van tevoren vast te zetten.

 

Wij verzoeken u dan ook om uw bedrag zelf over

te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Kerkbalans 2018”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.