kerkrentmeesters


Voorzitter:

Vacature

 

Secretaris:

drs. L.B. Smit MEd

Gebouwen, website

06-54966049

Penningmeester:

mevr. Z. Olthof-JonkerAdministratie:

Bankrekening kerkrentmeesters:


Arie Bons. Telefoon: 0597-857797

hervormdoostwold@solconmail.nl

IBAN: NL82 RABO 03577 18 089

t.n.v. Hervormde Gemeente OostwoldCollectebonnen

De kerk geeft voor de collectes ook collectebonnen uit ter waarde van:

 

65 cent (wit) 1 vel wit 20 stuks € 13,00

75 cent (geel) 1 vel geel 20 stuks € 15,00

125 cent (groen) 1 vel groen 20 stuks € 25,00

 

Afgifte collectebonnen bij:

H. Tijdens, tel 0597-552330, e-mail h.tijdens@planet.nl

A. Bons, tel 0597-857797, e-mail ariebons@filternet.nl

 

Het bedrag dat u betaald heeft, kunt u als gift aftrekken bij de inkomstenbelasting.

 

Een vriendelijke groet namens het college,

 

Zwanet Olthof-Jonker, Bert Smit 

Contributie kerkblad 2020

De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.

Contributie incl. portokosten bedraagt € 25,00 per jaar.

 

Wij willen u verzoeken om het bedrag over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Contributie

kerkblad 2018”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.


Solidariteitskas

De bijdrage aan de solidariteitskas bedraagt € 12,50 per lidmaat. Wij willen u verzoeken om het bedrag over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Solidariteitskas 2020”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.