kerkrentmeesters

Voorzitter:

Vacature

 

Secretaris:

drs. L.B. Smit MEd

Beheer gebouwen

Website

06-54966049

Penningmeester:

mevr. Z. Olthof-JonkerAdministratie Kerkrentmeesters

Arie Bons. Telefoon: 0597-857797

hervormdoostwold@solconmail.nl


Bankrekening kerkrentmeesters

IBAN: NL82 RABO 03577 18 089

t.n.v. Hervormde Gemeente Oostwold

Actie kerkbalans 2019

Begroting 2018            € 20.000,00

Toezegging                    € 18.398,58

Ontvangen                     € 16.486,06


Collectes t/m 17 november 2019

 

27 okt.

instandhouding eredienst

        40,05

27 okt.

kerkvoogdij

        46,00

  3 nov.

kerkvoogdij HA

      148,50

  3 nov.

goldhoornhof HA

        37,90

  6 nov.

dankdagcollecte

 € 2.079,20

  6 nov.

dankdagcollecte goldhoornhof

        15,00

10 nov.

kerkvoogdij

        29,62

17 nov.

onderhoud kerkgebouwen

        58,80

 

collectebus goldhoornhof

           8,40

 Eindejaarscollecte

 

Eind december wordt de  envelop weer bij u in de bus gedaan, waarna hij begin januari hopelijk weer gevuld bij u opgehaald kan worden. Mogen we weer op u rekenen?

 

De opbrengst zal bestemd worden voor onkosten en onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

 

Contributie kerkblad 2020

De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.

Contributie incl. portokosten bedraagt € 25,00 per jaar.

 

Wij willen u verzoeken om het bedrag over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Contributie

kerkblad 2018”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.Collectebonnen

De kerk geeft voor de collectes ook collectebonnen uit ter waarde van:

 

65 cent (wit) 1 vel wit 20 stuks € 13,00

75 cent (geel) 1 vel geel 20 stuks € 15,00

125 cent (groen) 1 vel groen 20 stuks € 25,00

 

Afgifte collectebonnen bij:

H. Tijdens, tel 0597-552330, e-mail h.tijdens@planet.nl

A. Bons, tel 0597-857797, e-mail ariebons@filternet.nl

 

Het bedrag dat u betaald heeft, kunt u als gift aftrekken bij de inkomstenbelasting.

 

Een vriendelijke groet namens het college,

 

Bert Smit

 

Solidariteitskas

De bijdrage aan de solidariteitskas bedraagt € 12,50 per lidmaat. Wij willen u verzoeken om het bedrag over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Solidariteitskas 2020”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.


Toezegging kerkelijke bijdrage

U kunt ons niet machtigen voor een automatische incasso.

 

De toezegging kan via de bank in termijnen betaald worden. Bij internetbankieren kan dit gemakkelijk geregeld worden door de termijnen van tevoren vast te zetten.

 

Wij verzoeken u om uw bedrag zelf over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Kerkbalans 2020”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.