kerkrentmeesters

Voorzitter:

dhr. A.N. Bons

Administrateur

0597-857797

Secretaris:

drs. L.B. Smit MEd

Beheer gebouwen

Website

06-54966049

Penningmeester:

VacatureEindejaarscollecte

 

Eind december wordt de  envelop weer bij u in de bus gedaan, waarna hij begin januari hopelijk weer gevuld bij u opgehaald kan worden. Mogen we op u rekenen?

 

 

De opbrengst zal bestemd worden voor onkosten en onderhoud van de pastorie.


Bankrekening kerkrentmeesters

IBAN: NL82 RABO 03577 18 089

t.n.v. Hervormde Gemeente Oostwold

Actie kerkbalans 2018

Begroting 2018            € 20.000,00

Toezegging                    € 16.718,58

Ontvangen                     €     1804,84


Collectes t/m 17 februari 2019

 

27 jan.

kerkvoogdij HA

   111,10

27 jan.

Goldhoornhof HA

      34,00

  3 feb.

kerkvoogdij

      48,90

10 feb.

instandhouding eredienst

      45,10

10 feb.

kerkvoogdij

      52,15

17 feb.

kerkvoogdij

      44,35

 

collectebus goldhoornhof

      13,60

 

nagekomen eindejaarscollecte

      44,44

 

 

De opbrengst van de eindejaarscollecte zal bestemd worden voor onderhoud en onkosten pastorie.Actie kerkbalans 2019

 

De Actie Kerkbalans zal in 2019 worden gehouden in de periode van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

 

Het thema zal zijn: ‘Geef voor je kerk.” Doet u dit jaar ook weer mee?

Contributie kerkblad

De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.

Contributie incl. portokosten bedraagt € 25,00 per jaar.

 

Wij willen u verzoeken om het bedrag over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Contributie

kerkblad 2018”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.Collectebonnen

De kerk geeft voor de collectes ook collectebonnen uit ter waarde van:

 

65 cent (wit) 1 vel wit 20 stuks € 13,00

75 cent (geel) 1 vel geel 20 stuks € 15,00

125 cent (groen) 1 vel groen 20 stuks € 25,00

 

Afgifte collectebonnen bij:

H. Tijdens, tel 0597-552330, e-mail h.tijdens@planet.nl

A. Bons, tel 0597-857797, e-mail ariebons@filternet.nl

 

Het bedrag dat u betaald heeft, kunt u als gift aftrekken bij de inkomstenbelasting.

 

Een vriendelijke groet namens het college,

 

Arie Bons en Bert Smit

 

Solidariteitskas

De bijdrage aan de solidariteitskas bedraagt € 12,50 per lidmaat. Wij willen u verzoeken om het bedrag over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Solidariteitskas 2018”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.


Toezegging kerkelijke bijdrage

U kunt ons niet machtigen voor een automatische incasso.

 

De toezegging kan via de bank in termijnen betaald worden. Bij internetbankieren kan dit gemakkelijk geregeld worden door de termijnen van tevoren vast te zetten.

 

Wij verzoeken u om uw bedrag zelf over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Kerkbalans 2018”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.