VAN HARTE WELKOM IN ONS MIDDEN

MEDITATIE

 

door dhr. D. Vos

 

kerkelijk werker

 

Hervormde Gemeente Oostwold

 

  

Lees meer

Dabar

Ook dit jaar komen er weer jongeren om Dabarwerk te doen op camping De Zeestrand te Termunterzijl en wel van 21 juli t/m 18 augustus.

 

Tot op dit moment hebben we een invulling voor 3 weken en voor 21 t/m 27 juli zijn er twee Dabarleden.

 

We hopen en bidden dat we nog jongelui vinden om het op te vullen. Het tweede team zal op 12 augustus onze gemeente bezoeken.

 

Dabarcommissie
Vakantiebijbelfeest

Net als voorgaande jaren hopen wij dit jaar weer een Vakantie Bijbel Feest te organiseren voor de basisschoolkinderen van Midwolda en Oostwold. We willen de boodschap van Jezus Christus aan zoveel mogelijk kinderen brengen, door middel van een mooi programma op twee dagen dinsdag 28 en woensdag 29 augustus met veel zang, Bijbelverhalen, gezelligheid, knutselen, toneel, en uiteraard samen eten.

 

Het thema van dit jaar zal zijn ‘Aan tafel', met als uitgangspunt de tekst uit Openbaring 3:20, "Zie, Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij."

 

Ook dit jaar mogen we gebruik maken van het gebouw en de faciliteiten van CBS De Lichtboei.

 

De stuurgroep VakantieBijbelFeest Midwolda/ Oostwold

Erika Breedijk, Tirza van Dokkum, Marloes Blokzijl, Jolande Cornelisse