Hervormde gemeente Oostwold


Voortgang kerkdiensten

Omdat de reguliere kerkdiensten voorlopig geen doorgang kunnen vinden, zoeken we naar andere wegen waarlangs we ons verbonden mogen weten met Gods woord en met elkaar.

 

In samenwerking met de Hervormde gemeente Siddeburen wordt wekelijks een kerkdienst op YouTube geplaatst die hieronder te bekijken en te beluisteren is.


Bericht aan alle gemeenteleden

De kerkenraad heeft besloten om per direct de kerkdiensten niet meer te laten doorgaan.

 

Wij vinden het niet langer verantwoord om in groepsverband samen te komen op een manier waarbij gemeenteleden onbewust kunnen meewerken aan verdere verspreiding van het virus, waardoor kwetsbare gemeenteleden getroffen zouden kunnen worden.

 

Aan de ene kant zien wij juist in deze dagen het belang van het zoeken van onze hulp bij God, aan de andere kant is de nood van het moment dusdanig, dat het beter is om die hulp op andere manieren te zoeken. We denken daarbij aan de vele mogelijkheden om via TV of internet (https://www.kerkomroep.nl/) een kerkdienst te beluisteren.

 

Hierbij besluiten we tevens om ook de andere activiteiten waar meerdere personen bij elkaar komen stil te leggen tot nader order. Dit betreft de catechisaties, kinderclubs en de Bijbelkring.

 

M.b.t. het pastoraat het volgende. We zullen in het algemeen bezoek aan ouderen en kwetsbaren vermijden, maar indien dringend pastorale zorg gewenst is zal dat geboden worden en kijken we per situatie wat de beste vorm van pastoraal contact is.

 

We hopen dat ieder begrip op kan brengen voor deze ingrijpende maatregelen. We maken uitzonderlijke omstandigheden mee en dat vergt van ons allen een houding waarin we accepteren dat die nood om ingrijpend optreden vraagt.

 

Voor vragen en/of contact kan natuurlijk altijd een beroep gedaan worden op de voorganger en de overige kerkenraadsleden.

 

Tenslotte, we kunnen bezorgd en angstig worden, maar hopelijk mag bij ons het geloof overwinnen. Dan mogen we weten dat ons leven geborgen is in Christus. We eindigen dit bericht daarom met beginwoorden uit Psalm 91:

 

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

 

2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

mijn God, op Wie ik vertrouw!

 

3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,

van de zeer verderfelijke pest.

 

4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

Zijn trouw is een schild en een pantser.

 

Gods zegen en bescherming toegewenst!

 

Namens de kerkenraad,

D. Vos


WELKOM

MEDITATIE

 

door dhr. D. Vos

 

kerkelijk werker

 

Hervormde Gemeente Oostwold

 

  Lees meer


Samenkomsten

Alle samenkomsten in onze gemeente zijn tot nadere orde afgelast.


Volg ons ook op Facebook en Twitter.