WELKOM IN ONS MIDDEN

MEDITATIE

 

door dhr. D. Vos

 

kerkelijk werker

 

Hervormde Gemeente Oostwold

 

  

Lees meer

Dabar

Ook dit jaar komen er weer jongeren om Dabarwerk te doen op camping De Zeestrand te Termunterzijl en wel van 21 juli t/m 18 augustus. Het tweede team zal op 12 augustus onze gemeente bezoeken.
Herstel van de dakruiter

Op woensdag 18 juli zijn de handtekeningen gezet onder de opdracht voor het herstel van de dakruiter. Dit beeldbepalend stukje Oostwold verkeert al enkele jaren in een deplorabele staat. Vijf van de acht pilasters zijn verrot. De loden vloer onder de klokkenstoel is zo lek als een mandje en een aantal leistenen is beschadigd.


Begin september wordt de steiger geplaatst - het opbouwen hiervan duurt naar verwachting twee weken - , waarna de aannemer alle aangetaste onderdelen zal herstellen of vervangen. De schilder zal de toren daarna geheel opnieuw in de verf zetten, waarna hij weer vele jaren mee kan.

 

Naar verwachting is de klus uiterlijk op 1 november voltooid. In de tussenliggende periode blijft het kerkgebouw gewoon in gebruik voor de wekelijkse erediensten.

 

Op de website en de facebookpagina van de Stichting BKEO zal het verloop van de werkzaamheden vanaf september met enige regelmaat te volgen zijn.

 

Op genoemde website is ook meer informatie te vinden over alle fondsen en instellingen die het herstel van de Hervormde kerk mede mogelijk maken.


Vakantiebijbelfeest

Net als voorgaande jaren hopen wij dit jaar weer een Vakantie Bijbel Feest te organiseren voor de basisschoolkinderen van Midwolda en Oostwold. We willen de boodschap van Jezus Christus aan zoveel mogelijk kinderen brengen, door middel van een mooi programma op twee dagen dinsdag 28 en woensdag 29 augustus met veel zang, Bijbelverhalen, gezelligheid, knutselen, toneel, en uiteraard samen eten.

 

Het thema van dit jaar zal zijn ‘Aan tafel', met als uitgangspunt de tekst uit Openbaring 3:20, "Zie, Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij."

 

Ook dit jaar mogen we gebruik maken van het gebouw en de faciliteiten van CBS De Lichtboei.

 

De stuurgroep VakantieBijbelFeest Midwolda/Oostwold

Erika Breedijk, Tirza van Dokkum, Marloes Blokzijl, Jolande Cornelisse