Hervormde gemeente Oostwold

WELKOM

MEDITATIE

 

door dhr. D. Vos

 

kerkelijk werker

 

Hervormde Gemeente Oostwold

 

  Lees meer


Bijbelkring

Op 1 oktober is de Bijbelkring van start gegaan en hebben we met elkaar inleidend nagedacht over de Hebreeënbrief. We weten dat er anderen zijn die niet op dinsdagavond kunnen en om die reden zullen we wat creatief om proberen te gaan met de tijdstippen.  De eerstvolgende keer is DV dinsdag  29 oktober, maar dan ’s morgens van 9.30u tot 11.30u in de leerkamer. Ter voorbereiding kunt u lezen Hebreeën 1: 1 – 2: 4


Benoeming kerkrentmeester

 Met dankbaarheid mochten we horen dat Zwanet Olthof-Jonker haar benoeming als kerkrentmeester heeft aanvaard. Daarmee mag één van de leeggekomen plekken in de kerkenraad weer opgevuld worden. We wensen vanaf deze plek haar ook alle zegen van God toe in de taak die ze hiermee krijgt.


Gemeenteavond

In de Zelfmakerij waren we met bijna 20 gemeenteleden te gast op de gemeenteavond. De avond werd als heel opbouwend ervaren. Naast heel veel informatie over wat er nu allemaal gebeurt in deze zelfmakerij kregen we daarnaast ook nog een kleine rondleiding in het binnengedeelte. Mooi dat dit stukje barmhartigheid in ons dorp mag gebeuren voor hen die soms tussen wal en schip vallen. We wensen Freek en Henriëtte met hun gezin veel zegen en inspiratie toe en mag de zelfmakerij voor de hulpzoekers een plek zijn waar ze weer iets van zinvolheid mogen ontdekken.


SBKEO start aanvullende fondsenwerving

Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold is onlangs gestart met aanvullende fondsenwerving voor het bijzondere project:

  

 Een "nieuwe middeleeuwse" kerkklok

voor Oostwold 

 

Tot 1893 had de kerk van Oostwold twee kerkklokken. De ene, in 1807 gegoten door Andries Heeres van Bergen, is nog altijd aanwezig. De andere, een laat-middeleeuwse klok, werd in 1893 op last van de toenmalige kerkvoogden uit de dakruiter verwijderd en staat sinds 1956 in het depot van het Groninger Museum.

 

De eeuwenoude klok is te zeer beschadigd om terug te keren. Daarom wordt in 2020 op het plein voor de kerk een exacte replica gegoten van de middeleeuwse klok. De vorm, de samenstelling van het metaal en de opschriften op de nieuwe klok worden nauwgezet overgenomen van het eeuwenoude voorbeeld. De klok krijgt precies dezelfde klank als die het origineel voor 1893 ook had.

 

Stichting BKEO zet in op een volwaardig gebruik van de "nieuwe middeleeuwse" kerkklok. De klok zal de halve en hele uren van de dag slaan en kan tevens bij speciale gelegenheden worden geluid. Om dit laatste te realiseren wordt nog gezocht naar aanvullende financiële middelen.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale

 

fondsenwervingspagina

Samenkomsten

Zondag 24 november 2019

Locatie: Hervormde kerk

Voorganger: dhr. D. Vos

Eeuwigheidszondag

Aanvang: 9.30 uur

Liturgie


Zondag 24 november 2019

Locatie: Gebouw Eben-Haëzer

Voorganger: dhr. D. Vos

Aanvang: 17.00 uur


Volg ons ook op Facebook en Twitter.