Catechese


12-plus

15-plus


DINSDAG 18.30 - 19.15 (studeerkamer pastorie)

In deze nieuwe groep gaat het om een kennismaking met het Oude Testament en we zoeken daarbij vooral naar de rode draad in het geheel: wat hebben die 66 boeken met elkaar te maken? Wat is de boodschap ervan?

 

DINSDAG 19.15 - 20.00 (studeerkamer pastorie)

In deze groep gaan we dieper in op een aantal kernbegrippen/thema's van het geloof. Het zijn de thema's waarover je vaak hoort in de kerk, en die ook voor jongeren van belang zijn om van binnenuit te leren kennen. Hierbij gebruiken we uit de Reflector-methode de beide delen over het Bijbels ABC.



18-plus / belijdenis

DINSDAG 20.00 - 21.00 (studeerkamer pastorie)

Hier komen alle thema's aan de orde die te maken hebben met het (mogelijk) belijdenis doen