Kerkenraad

Scriba

Mevr. H.H. Tijdens (0597-552330)

Hoofdweg 183

9681 AE MIDWOLDA

 

Voorganger

Dhr. D. Vos (0597 551028) 

 

Diakenen

 

Mevr. H.H. Tijdens (0597-552330)

Mevr. L. Breedijk - van der Sijden  (0597-551182)

Mevr. C.G. Spijker - van Engelenhoven (0597-852614)

 

Wijk-ouderlingen

 

dhr. B. Mekelenkamp (06-10229313) (tevens voorzitter)

dhr. J. Smit (0597-552385)

 

Ouderling-kerkrentmeesters

 

dhr. J. Mekelenkamp (06-53687566)

(wijk-)ouderling met bijzondere opdracht

vacature

 

Kerkrentmeester

 

mw. Z. Olthof-Jonker

 

 

 

 

 

 

Bankrekening Diaconie:

IBAN: NL13 RABO 03826 28 640 t.n.v.

Diaconie Hervormde gemeente Oostwold


 

Bankrekening Kerkrentmeesters:

IBAN: NL82 RABO 03577 18 089

t.n.v. Hervormde Gemeente Oostwold

 

Betalingen

mw. A. G. Vos - Versteeg (0597 - 551028)

hervormdoostwold@gmail.com