Collectebonnen

De kerk geeft voor de collectes ook collectebonnen uit ter waarde van:

 

65 cent (wit) 1 vel wit 20 stuks € 13,00

75 cent (geel) 1 vel geel 20 stuks € 15,00

125 cent (groen) 1 vel groen 20 stuks € 25,00

 

Afgifte collectebonnen bij:

H. Tijdens, tel 0597-552330, e-mail h.tijdens@planet.nl

A. Bons, tel 0597-857797, e-mail hervormdoostwold@solconmail.nl

 

Het bedrag dat u betaald heeft, kunt u als gift aftrekken bij de inkomstenbelasting.

Contributie kerkblad 2023

De contributie bedraagt € 13,50 per jaar.

Contributie incl. portokosten bedraagt € 26,00 per jaar.

 

Wij willen u verzoeken om het bedrag over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Kerkblad 2023”.

 

NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.


Solidariteitskas

De bijdrage aan de solidariteitskas bedraagt € 12,50 per lidmaat. Wij willen u verzoeken om het bedrag over te maken op de rekening van de kerkvoogdij o.v.v. “Solidariteitskas 2022”. NL82 RABO 0357 7180 89 t.n.v. Herv. Gemeente Oostwold.